Huiswerkbegeleiding GILVO is een Intervisiegroep van specialisten op het gebied van leerlingbegeleiding en leerstoornissen van leerlingen op het voortgezet onderwijs. Deze groep bevat expertise op het vlak van remedial teaching (RT) voor leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie, faalangsttraining, maar ook vakkennis ten aanzien van Nederlands, vreemde talen, Wiskunde en Natuurkunde en andere schoolvakken op diverse niveaus. Deze website is een referentiekader voor scholen en ouders van schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs, die zoeken naar docenten buiten het reguliere onderwijs, die kunnen fasciliteren in extra begeleiding inclusief passend onderwijs. De voor ondersteuning beschikbare personen/bedrijven zijn allen deelnemer aan de LinkedIn groep GILVO. info@gilvo.nl